یکی از کشور هایی که می توانید به آسانی به آن سفر نمایید کشور ترکیه می باشد که از نظر گردشگری و توریستی بسیار غنی می باشد. این کشور به دلیل همسایگی با ایران تور های گردشگری فراوانی برای تورست های که قصد سفر به این کشور را عرضه می کنند برگزار می کند از جمله این تور ها، تور آنکارا می باشد. در کنار تمام این موارد جاذبه گردشگری به نام ارگ آنکارا گردشگران زیادی را به خود جذب کرده است.
یکی از مکان هایی که در تور ترکیه می بینید، ارگ آنکاراست. ارگ آنکارا (Ankara Citadel) یکی از نمادهای ست که در قلب آن و بر روی تپه ای قرار دارد و نشاندهنده ی ترکیه باستان است. ناحیه اطراف و داخل ارگ که قدیمیترین بخش است و از جاهای دیدنی آنکارا بشمار می آید و حاوی بسیاری از نمونه های ظریف معماری سنتی است. همچنین نواحی سرسبزی برای استراحت وجود دارند.

زیر بنای این ارگ که از اماکن دیدنی آنکارا ست، توسط غلاطیه ایها بر روی یک رخنمون گدازه مهم بنا شد و توسط رومیها تکمیل شد. رومی های شرقی و سلجوقی ها بازسازیها و الحاقاتی را انجام دادند. ارتفاع دیوارهای ارگ  به ۱۴ تا ۱۶ متر نیز می رسد که یکی از شگفتی های آن محسوب می شود.

منطقه آنکارا در زمان هاتی ها و هیتی ها حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، مهد شراب بوده است. بسیاری از خانه های باز سازی شده سنتی ترکیه در محوطه ارگ با تبدیل شدن به رستورانهایی که غذاهای محلی و بین المللی و شراب سرو می کنند، زندگی جدیدی را پیدا کرده اند.

Ankara Citadel
Ankara Citadel